Sökresultat

 • Rapport (3)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Rutin (1)
 • Små avlopp (1)
 • Statistik (1)
 • Visa fler
 • Styrdokument (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Regeringsuppdrag (2)

 • Faktasida (1)
 • Regeringsuppdrag (2)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategi

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

Faktasida: Svenska fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter (2014)

Svenska fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter (2014)

Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Jordbruksverket analysera balansen mellan den svenska fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter. En analys ska göras för respektive flottsegment.

Faktasida: Små avlopp (2013)

Små avlopp (2013)

Nära hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har enskilt avlopp bedöms ha anläggningar som inte är godkända. Ungefär 130 000 av dem har enbart slamavskiljning och är därmed direkt olagliga.