Sökresultat

  • Programområde Kust och Hav (3)
  • Programområde Sötvatten (3)
  • Faktasida (3)
  • Mer än ett år sedan (3)
  • Miljöövervakning (3)
  • Undersökningstyper (3)
  • Visa fler

  • Vägledningar (3)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Bakteriell syrekonsumtion

Bakteriell syrekonsumtion

Syftet med att mäta bakteriell syrekonsumtion i havsvatten är främst att upptäcka gödning av vattenmiljön. Metoden fungerar även i sötvatten.

Dokument: Organiska miljögifter i sediment

Organiska miljögifter i sediment

Sediment utgör en viktig, integrerad och dynamisk del i akvatiska system. Bottnarna i världens oceaner, hav och sjöar byggs upp av sediment som pålagras över tid och spelar en ansenlig roll i varje ekosystem. Det är därför viktigt att sedimentundersökningar integreras i vatten- och havsförvaltningen

Dokument: Metaller i sediment

Metaller i sediment

Undersökningstypen används för att dokumentera utbredningen av vatten- eller luftburna metallföroreningar.