Sökresultat

  • Försurning (1)
  • Miljöövervakning (1)
  • Miljöhot (1)
  • Faktasida (1)
  • Övergödning (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Övervakning av marin försurning

Övervakning av marin försurning

Den parameter som direkt mäter surhetsgraden i vattnet är pH. Det finns dock svårigheter med de vanliga metoderna som används för att mäta pH.