Sökresultat

 • Miljöövervakning (3)
 • Övergödning (3)
 • Senaste månaden (3)
 • Algblomning (1)
 • Miljödata (2)
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Visa fler
 • Statistik (2)

 • Miljöhot (1)
 • Data och statistik (2)

 • Faktasida (3)

 • Senaste dagen (2)
 • Senaste veckan (2)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Marina informationscentraler

Marina informationscentraler

I Sverige finns tre marina informationscentraler – Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet – som drivs av länsstyrelserna på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Faktasida: Tillförsel av kväve till kusten

Tillförsel av kväve till kusten

Statistikområdet Tillförsel av kväve till kusten beskriver mängden vattenburen kväve som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från större punktkällor; avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

Faktasida: Tillförsel av fosfor till kusten

Tillförsel av fosfor till kusten

Statistikområdet Tillförsel av fosfor till kusten beskriver mängden vattenburen fosfor som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från punktkällor, avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.