Sökresultat

  • Kvoter (5)
  • Mer än ett år sedan (5)
  • Särskilda tillstånd (1)
  • Yrkesfiske (5)

  • Yrkesfiske (5)

  • Faktasida (5)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kvoter

Kvoter

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) beslutas årsvis på EU-rådet för jordbruk och fiske, i oktober för Östersjön och i december för Västerhavet. Havs- och vattenmyndighetens mål är att de fastställda svenska fiskekvoterna ska efterlevas.

Faktasida: Individuell tilldelning av årliga demersala fiskemöjligheter

Individuell tilldelning av årliga demersala fiskemöjligheter

Från den 1 januari 2017 fördelas demersala fiskemöjligheter som kräver särskilt tillstånd genom årliga individuella fiskemöjligheter. Här följer en sammanfattning av reglerna som ligger till grund för de årliga fördelningarna 2017 och 2018.

Faktasida: Fiskestopp 2018

Fiskestopp 2018

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2018.

Faktasida: Kvotändringar 2017

Kvotändringar 2017

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2017 listas här.

Faktasida: Fiskestopp 2017

Fiskestopp 2017

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2017.