Sökresultat

 • Kvoter (8)
 • Yrkesfiske (8)
 • Mer än ett år sedan (8)
 • Kattegatt (1)
 • Skagerrak (1)
 • Statistik (1)
 • Visa fler
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Tillstånd (1)
 • Yrkesfiske (8)
 • Östersjön (1)

 • Faktasida (8)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Infiskat de tre senaste veckorna

Infiskat de tre senaste veckorna

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Tabellen innehåller inte innevarande vecka. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: Kvoter

Kvoter

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) beslutas årsvis på EU-rådet för jordbruk och fiske, i oktober för Östersjön och i december för Västerhavet. Havs- och vattenmyndighetens mål är att de fastställda svenska fiskekvoterna ska efterlevas.

Faktasida: E-tjänsten Fiskerätt

E-tjänsten Fiskerätt

Fiskerätt är en e-tjänst för ansökan av tillfälliga överlåtelser av individuella fiskerättigheter och fiskemöjligheter under året.

Faktasida: Individuell tilldelning av årliga demersala fiskemöjligheter

Individuell tilldelning av årliga demersala fiskemöjligheter

Från den 1 januari 2017 fördelas demersala fiskemöjligheter som kräver särskilt tillstånd genom årliga individuella fiskemöjligheter. Här följer en sammanfattning av reglerna som ligger till grund för de årliga fördelningarna 2017 och 2018.

Faktasida: Kvoter i Västerhavet 2018

Kvoter i Västerhavet 2018

EU-kvot och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Faktasida: Kvoter i Östersjön 2017

Kvoter i Östersjön 2017

Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2017.

Faktasida: Kvotändringar 2018

Kvotändringar 2018

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2018 listas här.

Faktasida: Kvotändringar 2017

Kvotändringar 2017

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2017 listas här.