Sökresultat

 • Kvoter (12)
 • Yrkesfiske (12)
 • Senaste året (12)
 • Kattegatt (1)
 • Skagerrak (1)
 • Statistik (4)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (11)
 • Östersjön (2)

 • Faktasida (12)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Daglig infiskning

Daglig infiskning

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: Kvoter i Östersjön

Kvoter i Östersjön

Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2020.

Faktasida: Uppföljning laxkvot

Uppföljning laxkvot

Uppföljning av lax (SAL) i ICES delområde 22-29, 30 och 31.

Faktasida: Uppföljning kustkvot pelagiskt fiske

Uppföljning kustkvot pelagiskt fiske

Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. OBS! Preliminära kvot- och fångstsiffror.

Faktasida: Uppföljning kustkvot demersalt fiske

Uppföljning kustkvot demersalt fiske

Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. OBS! Preliminära kvot- och fångstsiffror.

Faktasida: Kvoter i Västerhavet

Kvoter i Västerhavet

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak o Kattegatt, 2019 och 2020 (räknat i ton). Preliminär 2019-12-18.

Faktasida: Kvoter i Västerhavet 2019

Kvoter i Västerhavet 2019

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.

Faktasida: Kvotändringar

Kvotändringar

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2020 listas här.

Faktasida: Kvotändringar 2019

Kvotändringar 2019

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2019 listas här.

Faktasida: Fiskestopp

Fiskestopp

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2020.