Sökresultat

 • Havsplanering (5)
 • Vattenförvaltning (5)
 • Faktasida (5)
 • Gis (1)
 • Havsförvaltning (3)
 • Internationellt arbete (2)
 • Visa fler
 • Vattenkraft (1)

 • Anslag och bidrag (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Kartor och Gis (1)
 • Konventioner (2)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (5)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor

Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor

SAMHAV, Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor – ett forum för information, samverkan och operativ samordning mellan myndighetschefer i syfte att genomföra en sammanhållen vatten- och havspolitik.

Faktasida: Samarbete med Ryssland

Samarbete med Ryssland

Vi koordinerar det miljöstrategiska samarbetet mellan Sverige och Ryssland om de marina och akvatiska frågorna. Verksamheten bedrivs utifrån ett arbetsprogram som Ryssland och Sverige tillsammans har beslutat om. Havsplanering och koordinerad förvaltning från källa till hav är utpekade samarbetsområden i programmet.

Faktasida: Blå Tillväxt

Blå Tillväxt

Dagens miljöutmaningar kräver innovativa lösningar. En hållbar tillväxt är en nödvändighet för att säkra ekosystemens och människans behov nu och i framtiden. Blå tillväxt är en strategi som tagits fram av EU-kommissionen

Faktasida: Samarbete med Brasilien

Samarbete med Brasilien

Vi samarbetar med Brasilien inom havsplanering och art- och områdesskydd.

Dokument: Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv