Sökresultat

  • Havsplanering (2)
  • Rapport (2)
  • Senaste året (2)
  • Publikation (2)

  • Havsplanering (1)
  • Publikationer (1)

  • Faktasida (1)
  • Publikation (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Dokumentation och rapporter om havsplanering

Dokumentation och rapporter om havsplanering

Här hittar du rapporter och dokument som rör havsplanering.

Publikation: Havsplanering – nulägesbeskrivning för 2014

Havsplanering – nulägesbeskrivning för 2014

I den slutliga nulägesbeskrivningen har vi sammanställt information om hur havets resurser nyttjas, vilka de framtida anspråken är och hur förutsättningarna ser ut.