Sökresultat

  • Gis (1)
  • Publikationer (1)
  • Publikation (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Fiskar (1)
  • Kattegatt (1)
  • Visa fler
  • Publikation (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: FINFO 2010:4 Kartläggning av viktiga livsmiljöer för fisk i grunda områden i Kattegatt

FINFO 2010:4 Kartläggning av viktiga livsmiljöer för fisk i grunda områden i Kattegatt

Behovet av kartor som visar olika arters utbredning har ökat och efterfrågas alltmer vid havsplanering och inom förvaltning.