Sökresultat

 • Fritidsbåt (3)
 • Faktasida (3)
 • Mer än ett år sedan (3)
 • Båtbottentvätt (2)
 • Farliga ämnen (2)
 • Vägledning (1)
 • Visa fler

 • Fritidsbåtar (2)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Ren båtbotten

Ren båtbotten

Du behöver inte bottenmåla din båt. Det finns flera miljövänliga metoder som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och ibland billigare. Du som ändå bottenmålar behöver skydda både dig och vattnet från färgrester.

Faktasida: Töm inte i sjön

Töm inte i sjön

Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken rätt ut i sjön. Istället ska tanken tömmas vid en toatömningsstation i land så att avfallet kan tas om hand i reningsverken.

Faktasida: Båtbottentvätt av fritidsbåtar

Båtbottentvätt av fritidsbåtar

Riktlinjerna för båtbottentvätt av fritidsbåtar syftar till att utgöra ett stöd för tillsynsmyndigheternas arbete vid småbåtshamnar. De är vägledande och en bedömning ska alltid göras i det enskilda fallet.