Sökresultat

  • Fritidsbåt (2)
  • Fritidsbåtar (2)
  • Faktasida (2)
  • Mer än ett år sedan (2)
  • Båtbottentvätt (1)

  • Miljöhot (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Tips för en miljövänlig båtsäsong

Tips för en miljövänlig båtsäsong

Alla insatser för en friskare miljö är värdefulla! Nedan följer några tips där vi gemensamt kan göra insatser för ett hållbart båtliv.

Faktasida: Töm inte i sjön

Töm inte i sjön

Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken rätt ut i sjön. Istället ska tanken tömmas vid en toatömningsstation i land så att avfallet kan tas om hand i reningsverken.