1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 1 januari 2020

 2. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 10 september 2020

  Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

 3. Publicerad: 5 mars 2014 Uppdaterad: 4 oktober 2016

  Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

 4. Publicerad: 1 oktober 2013 Uppdaterad: 15 oktober 2019

  På den här sidan hittar du Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter i pdf-format. Klicka på respektive föreskrift för att få den senast uppdaterade (konsoliderade) versionen och för att se alla ändringar av föreskriften. Vill du se vilka nya föreskrifter vi gett ut under året trycker du på länken nedan.

 5. Publicerad: 20 november 2013 Uppdaterad: 3 december 2018

 6. Publicerad: 6 april 2016 Uppdaterad: 12 januari 2021

 7. Publicerad: 12 januari 2021

 8. Publicerad: 17 mars 2014 Uppdaterad: 12 januari 2015

  Våra föreskrifter ges ut i vår författningssamlingsserie HVMFS. Det finns grundföreskrifter, ändringsföreskrifter och konsoliderade versioner. Det är alltid den tryckta versionen som gäller i rättssammanhang, och den konsoliderade är bara en sammanställning av grundföreskriften och dess ändringar.

 9. Publicerad: 16 mars 2017 Uppdaterad: 22 mars 2017

  En föreskrift är en regel som en myndighet beslutat om inom sitt sakområde. Exempelvis kan HaV besluta om regler för fiske, och dessa regler benämns sedan som föreskrifter.

 10. Publicerad: 21 september 2018 Uppdaterad: 17 september 2020