Sökresultat

 • Föreskrift (5)
 • Mer än ett år sedan (5)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Rutin (1)
 • Visa fler
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vägledning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Vägledningar (2)
 • Föreskrifter (3)

 • Faktasida (5)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Vad är vad bland föreskrifterna?

Vad är vad bland föreskrifterna?

Våra föreskrifter ges ut i vår författningssamlingsserie HVMFS. Det finns grundföreskrifter, ändringsföreskrifter och konsoliderade versioner. Det är alltid den tryckta versionen som gäller i rättssammanhang, och den konsoliderade är bara en sammanställning av grundföreskriften och dess ändringar.

Faktasida: Föreskrift om förordnande för fisketillsyn

Föreskrift om förordnande för fisketillsyn

Fiskeriverkets föreskrifter har nu uppdaterats och här beskriver vi innehållet i den nya föreskriften HVMFS 2018:1

Faktasida: Nya föreskrifter 2017

Nya föreskrifter 2017

Start Föreskrifter Nya föreskrifter 2017 Nya föreskrifter 2017 Register Register över HVMFS beslutade under år 2017 20 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordning (2004:660) om

Faktasida: Flödesschema för föreskrifter

Flödesschema för föreskrifter

Följande punkter beskriver arbetet med att skapa föreskrifter.