Sökresultat

 • Föreskrift (2)
 • Senaste veckan (2)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Visa fler
 • Vägledning (1)

 • Föreskrifter (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Faktasida (1)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Start Föreskrifter Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten Vägledning Ursprunglig utgåva De

Faktasida: Översyn av föreskrifter och vägledning för uppnående av rätt vattenstatus (2019)

Översyn av föreskrifter och vägledning för uppnående av rätt vattenstatus (2019)

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att se över sina föreskrifter och sin vägledning så att möjligheterna till undantag och förklarande av vatten som kraftigt modifierade används fullt ut.