Sökresultat

 • Föreskrift (3)
 • Vägledningar (3)
 • Badvatten (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Visa fler
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vägledning (2)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Faktasida (3)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Föreskrift om förordnande för fisketillsyn

Föreskrift om förordnande för fisketillsyn

Fiskeriverkets föreskrifter har nu uppdaterats och här beskriver vi innehållet i den nya föreskriften HVMFS 2018:1