Sökresultat

 • Föreskrift (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Havsförvaltning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Remiss (1)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (1)

 • Remisser (2)

 • Remiss (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss om ändring av föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön

Remiss om ändring av föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön

Förslaget om att ändra i föreskrifter (HVMFS 2012:18) remitterades under 2018. Sista svarsdatum var den 7 september 2018.

Remiss: Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet

Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet

Vi önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.