Sökresultat

  • Dricksvatten (2)
  • Grundvatten (2)
  • Publikationer (2)
  • Mer än ett år sedan (2)
  • Publikation (1)

  • Publikation (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014

Rapporten syftar till att förbättra kunskapsläget med förekomst av kemiska bekämpningsmedelsrester i Sveriges grundvatten.

Publikation: Fördelning av vatten i torkans spår - möjligheter att använda föreskrifter för att motverka allvarlig vattenbrist

Fördelning av vatten i torkans spår - möjligheter att använda föreskrifter för att motverka allvarlig vattenbrist

Redovisning av regeringsuppdraget Uppdrag att föreslå föreskrifter för att under allvarliga och akuta förhållanden undvika vattenbrist (2017).