Regionala vattenförsörjningsplaner – Nulägesanalys av länsstyrelsernas arbete

Regionala vattenförsörjningsplaner är viktiga underlag för kommunernas översiktsplanering och ska tas fram av länsstyrelserna i samverkan med kommunerna. Rapporten redovisar resultaten från en enkätstudie om länsstyrelsernas arbete med regionala vattenförsörjningsplaner.

Sammanfattning

Rapporten redovisar resultaten från en enkätstudie om länsstyrelsernas arbete med regionala vattenförsörjningsplaner. Förutom enkäten har centrala aktörer intervjuats om nyttan med regionala vattenförsörjningsplaner, vilka problem sådana bör kunna lösa, samt vad som är viktigt att behandla i en kommande vägledning. Rapporten är tänkt att utgöra ett underlag till en vägledning kring framtagande av regionala vattenförsörjningsplaner.

Publicerad: 2018-05-15
Sidansvarig: Webbredaktion