Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014

Rapporten syftar till att förbättra kunskapsläget med förekomst av kemiska bekämpningsmedelsrester i Sveriges grundvatten.

Grundvatten är en viktig resurs för samhället, inte minst för att ungefär hälften av allt kommunalt dricksvatten som produceras i Sverige kommer från grundvatten.

Dessutom hämtar ungefär två miljoner svenskar sitt dricksvatten från en enskild brunn antingen i sitt permanenta boende eller i fritidsboende.

Denna rapport syftar till att öka kunskapsläget om förekomst av bekämpningsmedelsrester i grundvatten i Sverige. Rapporten gör också en internationell utblick för att jämföra Sveriges problematik inom området med andra länder i Europa.

En målsättning med sammanställningen är att utgöra en bra grund för fortsatt åtgärdsarbete på myndighetsnivå för att minska förekomsten av bekämpningsmedelsrester i miljön. Detta är ett viktigt led i arbetet för att uppnå de målsättningar som Sverige satt upp inom ramen för vattenförvaltningsarbetet samt för att uppnå miljökvalitetsmålen grundvatten av god kvalitet och en giftfri miljö.

Publicerad: 2014-10-09
Sidansvarig: Webbredaktion