Sökresultat

  • Dricksvatten (3)
  • Grundvatten (3)
  • Mer än ett år sedan (3)
  • Publikation (1)

  • Miljöhot (2)
  • Publikationer (1)

  • Faktasida (2)
  • Publikation (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014

Rapporten syftar till att förbättra kunskapsläget med förekomst av kemiska bekämpningsmedelsrester i Sveriges grundvatten.

Faktasida: Tips för att spara vatten

Tips för att spara vatten

Här får du några enkla tips för hur du kan minska ditt vattenanvändande.

Faktasida: Vattenbrist och torka – så påverkar det vattenmiljön

Vattenbrist och torka – så påverkar det vattenmiljön

Miljön påverkas på flera sätt när det är vattenbrist och torka. Här kan du läsa om vilka konsekvenser det blir för miljön.