Sökresultat

 • Dricksvatten (3)
 • Grundvatten (3)
 • Senaste året (3)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Riksintresse (1)
 • Visa fler
 • Skyddade områden (1)

 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (2)
 • Publikation (1)

 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Riksintresse för dricksvattenanläggningar

Riksintresse för dricksvattenanläggningar

För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har vi pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.

Publikation: Regionala vattenförsörjningsplaner – Nulägesanalys av länsstyrelsernas arbete

Regionala vattenförsörjningsplaner – Nulägesanalys av länsstyrelsernas arbete

Regionala vattenförsörjningsplaner är viktiga underlag för kommunernas översiktsplanering och ska tas fram av länsstyrelserna i samverkan med kommunerna. Rapporten redovisar resultaten från en enkätstudie om länsstyrelsernas arbete med regionala vattenförsörjningsplaner.

Faktasida: Ansvar för vatten – vem gör vad?

Ansvar för vatten – vem gör vad?

Här kan du läsa vilken myndighet som ansvarar för vad inom vattenresurser och vattenmiljön.