Sökresultat

Bidrag (17)
Havs- och vattenmiljöanslaget (17)
Anslag (11)
Blanketter (2)
Farliga ämnen (1)
Fiskevård (1)
Havsplanering (1)
Publikation (2)
Rapport (2)
Restaurering (2)
Vattenkraft (1)
Åtgärdsprogram (1)
Övergödning (2)

Anslag och bidrag (14)
Havsplanering (1)
Publikationer (2)

Faktasida (8)
Publikation (2)
Utlysning (7)

Senaste veckan (2)
Senaste månaden (3)
Senaste året (16)
Mer än ett år sedan (1)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Förstärkning av länsstyrelsernas restaureringsarbete i vattendrag

För att förstärka länsstyrelsernas arbete kan bidrag sökas från Havs- och vattenmiljöanslaget. (1:11)

Blanketter för anslag 1:11

Här hittar du blanketter för redovisning av del- och slutrapporter inom havs- och vattenmiljöanslaget.

Bidrag till avancerad rening av avloppsvatten

På uppdrag av regeringen har Havs- och vattenmyndigheten delat ut 32 miljoner kronor för att finansiera projekt som syftar till att utveckla teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen.

Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt

Under de senaste åren har vi genomfört särskilda åtgärdssatsningar inom Havs- och vattenmiljöanslaget. Satsningen syftar till att stärka åtgärdsarbetet för en bättre havs- och vattenmiljö.

Miljöteknikprojekt - Goda exempel

Miljöutmaningar kräver innovativa lösningar. Med en bättre och vassare teknik skapas möjligheter att åtgärda, och i bästa fall undvika, miljöproblem.

Utlysning av skrivarmedel till EU:s miljöfond LIFE inför 2019

Havs- och vattenmyndigheten utlyser medel för skrivarstöd för framtagandet av en ansökan till EU:s LIFE-program inför ansökningsåret 2019. Utlysningen riktar sig till projekt som bidrar till att förbättra havs- och vattenmiljöer.

Sök pengar för havsplanering

Kommuner kan få bidrag för att stödja och förstärka förberedelser och genomförande av översiktsplanering i havet. Kommunerna söker bidraget från länsstyrelserna. Totalt 22 miljoner kronor går till projekt från 2016 till och med 2018.

Utlysning om ansökan av förhandsbesked om medfinansiering av Interreg-projekt från Havs- och vattenmiljöanslaget (1:11)

Nu finns det möjlighet att ansöka om förhandsbesked om medfinansiering avseende Interreg-projekt från Havs- och vattenmiljöanslaget (anslag 1:11).