Sökresultat

  • Internationellt arbete (5)
  • Publikation (5)
  • Publikation (5)
  • Rapport (3)

  • Publikationer (5)

  • Senaste året (1)
  • Mer än ett år sedan (4)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Från källa till hav - Kopplingar mellan mål i Agenda 2030

Från källa till hav - Kopplingar mellan mål i Agenda 2030

I september 2015 antog FN en ny hållbarhetsagenda för hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030. Den innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och 169 delmål som är integrerade, odelbara samt balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Publikation: Framtida exploatering i områden utanför nationell jurisdiktion

Framtida exploatering i områden utanför nationell jurisdiktion

Nu pågår förhandlingar inom FN om ett nytt tillämpningsavtal till havsrättskonventionen. Denna rapport är en framtidsspaning som beskriver vilka nya typer av verksamheter/exploateringar eller vilken typ av resursutvinning som kan komma att utvecklas i de aktuella områdena och vilket värde strategisk miljöbedömning kan tillföra.

Publikation: Analysunderlag till FN:s havskonferens

Analysunderlag till FN:s havskonferens

Inför FN:s förberedande konferens i New York den 15-16 februari 2017 beställde regeringskansliet sju analysunderlag inom olika områden. Till den stora Havskonferensen 5-9 juni var analysunderlagen kompletterade med ytterligare två publikationer.

Publikation: Evaluation of the implementation of Ospar measures in Sweden

Evaluation of the implementation of Ospar measures in Sweden

Denna rapport presenterar resultat från en granskning av hur Sverige genomför de beslut, rekommendationer och andra överenskommelser som antagits av OSPAR.

Publikation: Scientific considerations of how Arctic Marine Protected Area(MPA) networks may reduce negative effects of climate change and ocean acidification

Scientific considerations of how Arctic Marine Protected Area(MPA) networks may reduce negative effects of climate change and ocean acidification

I denna rapport presenteras slutsatser från en workshop för marina experter om marint områdesskydd, med fokus på klimatförändring och havsförsurning. Rapporten finns bara på engelska.