Sökresultat

 • Vattenkraft (2)
 • Publikation (2)
 • Senaste året (2)
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Visa fler
 • Vattenverksamhet (1)

 • Publikationer (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan

Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan

Denna rapport har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet och ArtDatabanken i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten. Rapporten utgör ett vetenskapligt underlag och presenterar fakta och information inom området.

Publikation: Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter för år 2014

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter för år 2014

Vi har ansvar för att samordna, följa upp och utvärdera den operativa tillsynen av vattenverksamheter.