Sökresultat

 • Vattenkraft (10)
 • Faktasida (10)
 • Mer än ett år sedan (10)
 • Bidrag (2)
 • Fiskevård (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Visa fler
 • Restaurering (1)
 • Vattenförvaltning (8)
 • Vägledning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (8)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vägledning om kraftigt modifierade vatten

Vägledning om kraftigt modifierade vatten

Havs- och vattenmyndigheten har fastställt en vägledning för kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft.

Faktasida: Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt

Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt

Under de senaste åren har vi genomfört särskilda åtgärdssatsningar inom Havs- och vattenmiljöanslaget. Satsningen syftar till att stärka åtgärdsarbetet för en bättre havs- och vattenmiljö.

Faktasida: Triple lakes

Triple lakes

Lockesjön, Näkten och Revsundssjön är tre näringsfattiga sjöar i Jämtland. De ligger i ett område där omfattande delar av vattendragen är påverkade av timmerflottning och kraftutvinning. Triple lakes syftar till att återställa skadade miljöer och minska pågående miljöpåverkan. HaV medfinansierar projektet med cirka nio miljoner kronor.

Vanlig fråga: Vad är ett kraftigt modifierat vatten?

Vad är ett kraftigt modifierat vatten?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Vad är ett kraftigt modifierat vatten? Kraftigt modifierat vatten är ett begrepp inom vattenförvaltningen. En kraftigt modifierad vattenförekomst är en ytvattenförekomst som har avsevärda

Vanlig fråga: Vad betyder det att en vattenförekomst på ett väsentligt sätt har ändrat sin fysiska karaktär?

Vad betyder det att en vattenförekomst på ett väsentligt sätt har ändrat sin fysiska karaktär?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Vad betyder det att en vattenförekomst på ett väsentligt sätt har ändrat sin fysiska karaktär? När man säger att en vattenförekomst har en väsentligt förändrad karaktär betyder det att

Vanlig fråga: Vad kan ligga till grund för att en vattenförekomst förklaras som KMV?

Vad kan ligga till grund för att en vattenförekomst förklaras som KMV?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Vad kan ligga till grund för att en vattenförekomst förklaras som KMV? I 4 kap. 3 § VFF finns en lista med vad som kan ligga till grund för att en vattenförekomst förklaras som KMV. Om de

Vanlig fråga: Kan en vattenförekomsts tillstånd försämras om den förklaras som KMV?

Kan en vattenförekomsts tillstånd försämras om den förklaras som KMV?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Kan en vattenförekomsts tillstånd försämras om den förklaras som KMV? Nej! En vattenförekomst får inte förklaras som KMV om det skulle leda till en försämring av vattenförekomstens tillstånd

Vanlig fråga: Kan man sätta mindre stränga krav för KMV?

Kan man sätta mindre stränga krav för KMV?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Kan man sätta mindre stränga krav för KMV? Mindre stränga krav får beslutas även för KMV så länge detta följer kraven i 4 kap. vattenförvaltningsförordningen. Så länge ett mindre strängt krav

Vanlig fråga: Varför är inte alla vattenförekomster med vattenkraftverk ett KMV?

Varför är inte alla vattenförekomster med vattenkraftverk ett KMV?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Varför är inte alla vattenförekomster med vattenkraftverk ett KMV? För att en vattenförekomst ska få förklaras som kraftigt modifierad ska kraven i 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen

Vanlig fråga: Leder alltid allt som listas i 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen till att en vattenförekomst får förklaras som KMV?

Leder alltid allt som listas i 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen till att en vattenförekomst får förklaras som KMV?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Leder alltid allt som listas i 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen till att en vattenförekomst får förklaras som KMV? Nej! Bara om den nyttan av något av det som listas av tekniska skäl