Sökresultat

 • Vattenkraft (9)
 • Faktasida (9)
 • Mer än ett år sedan (9)
 • Bidrag (1)
 • Fiskevård (1)
 • Restaurering (1)
 • Visa fler
 • Skyddade områden (1)
 • Vattenförvaltning (7)
 • Vägledning (1)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (8)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kraftigt modifierade vatten

Kraftigt modifierade vatten

Alla vatten har inte samma förutsättningar att kunna nå god ekologisk status. För dessa skulle vattenförvaltningens krav på att uppnå god ekologisk status kunna inverka negativt på verksamheter, med stora konsekvenser för vårt samhälle. Dessa vatten har ett eget mål att nå: god ekologisk potential.

Faktasida: Natura 2000 och hydromorfologi

Natura 2000 och hydromorfologi

I en ny rapport sammanställs fakta om ett antal särskilt känsliga arter och naturtyper, i och kring svenska vattendrag. Rapporten ska utgöra ett underlag för privata och offentliga aktörer som planerar naturvårdsinsatser i vattenmiljön, exempelvis länsstyrelser och vattenkraftsbolag.

Faktasida: Triple lakes

Triple lakes

Lockesjön, Näkten och Revsundssjön är tre näringsfattiga sjöar i Jämtland. De ligger i ett område där omfattande delar av vattendragen är påverkade av timmerflottning och kraftutvinning. Triple lakes syftar till att återställa skadade miljöer och minska pågående miljöpåverkan. HaV medfinansierar projektet med cirka nio miljoner kronor.

Vanlig fråga: Vad är ett kraftigt modifierat vatten?

Vad är ett kraftigt modifierat vatten?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Vad är ett kraftigt modifierat vatten? Kraftigt modifierat vatten är ett begrepp inom vattenförvaltningen. En kraftigt modifierad vattenförekomst är en ytvattenförekomst som har avsevärda

Vanlig fråga: Vad betyder det att en vattenförekomst på ett väsentligt sätt har ändrat sin fysiska karaktär?

Vad betyder det att en vattenförekomst på ett väsentligt sätt har ändrat sin fysiska karaktär?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Vad betyder det att en vattenförekomst på ett väsentligt sätt har ändrat sin fysiska karaktär? När man säger att en vattenförekomst har en väsentligt förändrad karaktär betyder det att

Vanlig fråga: Vad kan ligga till grund för att en vattenförekomst förklaras som KMV?

Vad kan ligga till grund för att en vattenförekomst förklaras som KMV?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Vad kan ligga till grund för att en vattenförekomst förklaras som KMV? I 4 kap. 3 § VFF finns en lista med vad som kan ligga till grund för att en vattenförekomst förklaras som KMV. Om de

Vanlig fråga: Kan en vattenförekomsts tillstånd försämras om den förklaras som KMV?

Kan en vattenförekomsts tillstånd försämras om den förklaras som KMV?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Kan en vattenförekomsts tillstånd försämras om den förklaras som KMV? Nej! En vattenförekomst får inte förklaras som KMV om det skulle leda till en försämring av vattenförekomstens tillstånd

Vanlig fråga: Varför är inte alla vattenförekomster med vattenkraftverk ett KMV?

Varför är inte alla vattenförekomster med vattenkraftverk ett KMV?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Varför är inte alla vattenförekomster med vattenkraftverk ett KMV? För att en vattenförekomst ska få förklaras som kraftigt modifierad ska kraven i 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen

Vanlig fråga: Leder alltid allt som listas i 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen till att en vattenförekomst får förklaras som KMV?

Leder alltid allt som listas i 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen till att en vattenförekomst får förklaras som KMV?

Start Vägledningar Taggar: Vattenförvaltning Vattenkraft Leder alltid allt som listas i 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen till att en vattenförekomst får förklaras som KMV? Nej! Bara om den nyttan av något av det som listas av tekniska skäl