Sökresultat

 • Rapport (22)
 • Faktasida (22)
 • Mer än ett år sedan (22)
 • Badvatten (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Forskning (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (1)
 • Handbok (1)
 • Havs- och vattenforum (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (10)
 • Restaurering (1)
 • Små avlopp (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (2)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikationer (16)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Rapporter 2019

Rapporter 2019

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie 2019.

Faktasida: God havsmiljö 2020

God havsmiljö 2020

Rapporter i rapportserien God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön.

Faktasida: God miljöstatus i Sveriges marina vatten

God miljöstatus i Sveriges marina vatten

Rapporter i forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten.

Faktasida: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023

Rapporter i rapportserien Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023.

Faktasida: Svensk badvattenkvalitet

Svensk badvattenkvalitet

Rapporter med lägesbeskrivningar av Sveriges EU-bad inför badsäsongerna.

Faktasida: Utvärdering av Sveriges miljömål

Utvärdering av Sveriges miljömål

Rapporter i rapportserien Utvärdering av miljömål.

Faktasida: Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP)

Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP)

Redovisning av resultaten och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP)

Faktasida: Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöövervakning, forskning och tidiga varningssignaler

Miljöforskning och miljöövervakning måste samverka för att identifiera nya problem och utveckla bättre mätsystem.

Faktasida: Rapporter om nationell marin kartering

Rapporter om nationell marin kartering

Här kommer HaV:s och andras rapporter om marin kartering att finnas.

Faktasida: Utvärderingsrapport kring oljepåslaget vid Tjörn

Utvärderingsrapport kring oljepåslaget vid Tjörn

Havs- och vattenmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans genomfört en utvärdering av hur samhällets aktörer hanterade oljepåslaget vid Tjörn. I utvärderingen har vi försökt bedöma vilka förmågor aktörerna hade, och hur de hade förberett sig vid tillfället.