Sökresultat

 • Vattenverksamhet (21)
 • Dokument (21)
 • Dumpning (2)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Muddring (3)
 • Tillstånd (14)
 • Visa fler
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenkraft (13)

 • Vägledningar (1)

 • Senaste året (17)
 • Mer än ett år sedan (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Untra vattenkraftverk i Dalälven

Untra vattenkraftverk i Dalälven

Avslag på ansökan om tillstånd till ny kraftstation i anslutning till Untra vattenkraftverk i Dalälven.

Dokument: Östanfors vattenkraftverk i Hedströmmen

Östanfors vattenkraftverk i Hedströmmen

Avvisad ansökan på grund av brister i MKB

Dokument: Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån

Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån

Tillstånd till vattenkraftverk

Dokument: Klinte vattenkraftverk i Solgenån

Klinte vattenkraftverk i Solgenån

Tillstånd till ombyggnad av dammbyggnaden.

Dokument: Föreläggande om återställande av havsvik

Föreläggande om återställande av havsvik

Länsstyrelsen ansåg att de utfyllnader som gjorts i viken skulle tas bort

Dokument: Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2014-11-11

Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2014-11-11

Lagligförklaring av regleringsdamm vid Sunnerstaholms vattenkraftverk m.m. i Bollnäs kommun.

Dokument: Torsby vattenkraftverk anmälan om luckbyte

Torsby vattenkraftverk anmälan om luckbyte

Avvisning av anmälan om reparation och ändring av luckor på dammen vid Torsby kraftverk i Röjdån i Torsby kommun.

Dokument: Pröva en anmälan, 11 kap 9 a § miljöbalken, för en redan utförd åtgärd

Pröva en anmälan, 11 kap 9 a § miljöbalken, för en redan utförd åtgärd

Start Rättsfall Taggar: Vattenverksamhet Pröva en anmälan, 11 kap 9 a § miljöbalken, för en redan utförd åtgärd Föreläggande om att inkomma med en anmälan om vattenverksamhet i efterhand för en redan utförd åtgärd. Efter det att en anmälan om olovlig

Dokument: Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2013-09-26

Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2013-09-26

Ansökan om tillstånd att anlägga, bibehålla och ta i drift ett nytt kraftverk m.m. vid Voxsjöns östra strand i Finnviken, Bollnäs kommun.

Dokument: Fiskodling Omnefjärden

Fiskodling Omnefjärden

Miljömål: M 8673-15