Sökresultat

  • Vattenkraft (2)
  • Regeringsuppdrag (2)
  • Miljökvalitetsnormer (1)
  • Regeringsuppdrag (2)

  • Vårt uppdrag (2)

  • Regeringsuppdrag (2)

  • Senaste månaden (1)
  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utveckla sin vägledning för hur en miljöanpassning av vattenkraften kan ske på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till eftersträvad miljönytta.

Faktasida: Nationell plan för omprövning av vattenkraften (2019)

Nationell plan för omprövning av vattenkraften (2019)

Havs- och vattenmyndigheten fick tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten i januari 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft.