Sökresultat

  • Vattenverksamhet (2)
  • Miljöhot (2)
  • Faktasida (2)
  • Vattenförvaltning (1)
  • Vattenkraft (1)

  • Senaste månaden (1)
  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

Nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö

I Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens  förslag till nationella strategi för vattenkraft och vattenmiljö, föreslår vi ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på högst 2,3 procent av vattenkraftens årsproduktion.

Faktasida: Kartläggning av fysisk påverkan av vattenmiljön

Kartläggning av fysisk påverkan av vattenmiljön

När vi bygger infrastruktur som hamnar och pirar längs våra stränder, eller muddrar och deponerar muddermassor, påverkar vi på olika sätt den fysiska livsmiljön i kusten.