Sökresultat

 • Blanketter (14)
 • Anställning (2)
 • Arbetstid (1)
 • Bidrag (1)
 • Ekonomi (2)
 • Fångstmottagare (2)
 • Visa fler
 • Handel (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Intern service (1)
 • Ledighet (1)
 • Lön (4)
 • Miljöövervakning (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Sjukskrivning (2)
 • Särskilda tillstånd (2)
 • Tidredovisning (1)
 • Tjänsteresa (1)
 • Yrkesfiske (6)
 • Övergödning (1)

 • Yrkesfiske (5)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Medarbetarsidor (4)

 • Dokument (3)
 • Faktasida (11)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (14)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Dokument: Blanketter för verksamma inom yrkesfisket

Blanketter för verksamma inom yrkesfisket

Här finns de olika blanketter du behöver om du är yrkesfiskare, om du köper, säljer eller transporterar fisk, eller om du söker bidrag för viss utrustning du behöver skaffa.

Dokument: Blanketter för Fiskelicens

Blanketter för Fiskelicens

Ansökan om fiskelicens (för fiske i havet) och personlig fiskelicens (övrigt fiske).

Dokument: Blanketter för fångstmottagare

Blanketter för fångstmottagare

Fångstmottagare Avräkningsnota Anvisning för denna blankett finns här Deklaration om övertagande Anvisning för denna blankett finns här Lista med koder du behöver till blanketterna avräkningsnota och deklaration om övertagande Ansökan om registrering

Dokument: Blanketter för Särskilda tillstånd

Blanketter för Särskilda tillstånd

Särskilda tillstånd Ansökan om överlåtelse av fiskerättigheter i pelagiskt fiske Använd vår e-tjänst Fiskerätt för att ansöka om att överlåta fiskemöjligheter/fiskerättigheter. Den finns också en blankett du kan använda när du vill överlåta pelagiska

Dokument: Övriga blanketter för yrkesfiskare

Övriga blanketter för yrkesfiskare

Övriga blanketter för verksamma inom yrkesfisket Transportörer Transportdokument och anvisning för blanketten Export Europeiska gemenskapens fångstintyg Övriga blanketter för yrkesfiskare Anmälan eller avanmälan om vägning ombord Fångstrapport för

Faktasida: Rapportering för fångstmottagare

Rapportering för fångstmottagare

Om du är fångstmottagare, alltså köper fiskeriprodukter i första led, finns särskilda regler. Alla fångstmottagare ska vara registrerade och redovisa sina uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten.

Faktasida: Rapportering för transportörer

Rapportering för transportörer

En transport av fisk från landningsplatsen ska följas av ett transportdokument om det inte redan finns en avräkningsnota eller deklaration om övertagande för den aktuella fisken.

Faktasida: Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag

Om du köper gymkort, spelar badminton eller brukar gå och få massage, kan du begära att få ett friskvårdsbidrag. Du kan få upp till 2 000 kr och du begär det genom att lämna in dina kvitton. Du kan få bidrag för aktiviteter av enklare slag men aldrig för redskap eller utrustning.

Faktasida: Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning

Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning

Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning Programområde Kust och hav och Sötvatten Årlig verksamhetsberättelse för nationell miljöövervakning Preliminär verksamhetsberättelse för nationell miljöövervakning Datavärdskap Preliminär

Sidansvarig: Webbredaktionen