Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Siklöja (Coregonus albula)

Siklöja finns i djupa insjöar i hela landet, samt allmänt i Bottenviken. Den förekommer även i Medelpads och Ångermanlands kustvatten i anslutning till de stora älvarna.

Siklöja. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Utbredning

I sötvatten omfattar siklöjans utbredningsområde knappt två tredjedelar av Sveriges yta och förmodas ha styrts av högsta kustlinjen och en svag vilja att migrera uppströms. Det innebär att den finns i Syd- och Mellansverige samt i de södra och östra delarna av Norrland. Därtill är siklöja allmänt förekommande i Bottenviken. I sjön Fegen finns ekotypen vårsiklöja.

Lek

Leken sker från oktober till december på sand- och grusbottnar på varierande djup. Då ynglen kläcks fram på våren är det kritiskt med tillgång på rätt föda.

Faktablad för Siklöja

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
23 januari 2019

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Vandringar

På sommaren är siklöjan spridd över Bottenviken och på hösten vandrar den in till norra Bottenvikskusten för att leka.

Vandringarna är sällan längre än 10 mil. I stora sjöarna vandrar siklöjan till lekplatser med lämplig miljö. Sommartid och tidig höst kan även temperatur styra vandringar då vuxna siklöjor föredrar djupa fjärdar med kallare vatten.

Ålder och storlek

I Bottenviken blir siklöjan könsmogen vid 1–3 års ålder och i stora sjöarna vid 2–3 års ålder.

Siklöjan kan bli 12–14 år och vanligen 15–20 centimeter, sällan över 30 centimeter.

Siklöjan i Mälaren är betydligt större än i Vänern och Vättern.

Levnadssätt

Arten lever pelagiskt i stim.

Födan består av planktoniska kräftdjur och insektslarver.

Tillväxten varierar mellan områden. Liksom för många andra pelagiska fiskarter påverkas rekryteringen starkt av födotillgång och klimatfaktorer varför reproduktionsframgången varierar mycket från år till år.

Fiskeregler, tillstånd och förvaltning

Vänern

Fiske efter siklöja är tillåtet mellan 17 oktober och 17 december. Maximal nätlängd per fiskare och dygn 1 400 m. Trålning är förbjudet sedan 2006.

Vättern

Fiske efter siklöja är förbjudet mellan 15 november och 31 december för en del av sjön.

Mälaren

Fiske efter siklöja är förbjudet mellan 1 september och 14 oktober samt mellan 16 november och 15 juni.

Östersjön och Bottenviken

Siklöjan i Bottenviken är en nationellt förvaltad art. Regler för fiske med trål efter siklöja ger de yttre ramarna för fisket. Trålen måste vara utrustad med selektionspanel och inte ha mindre maskstorlek än 26 mm. Trålningen sker på hösten, med start den 20 september och slut 31 oktober. Högst 40 tillstånd får finnas samtidigt i hela Bottenviken, men bara 35 tillstånd har delats ut sedan 2007. Detaljerade fiskeområden och tider bestäms årligen av yrkesfiskarna genom egenförvaltning.

Se även information på sidorna Fiskeregler för fritidsfiskare och Särskilt tillstånd för fiske efter siklöja med partrål i kustvattenområdet.

Fångstområde

Fångstområde för siklöja. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för siklöja.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar