Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Mört (Rutilus rutilus)

Mörten tillhör familjen karpfiskar och är en av Sveriges vanligaste sötvattensfiskar. Den lever i söt- och brackvatten i hela Sverige och längs östkusten och den simmar i stim. Det är ovanligt att mört förekommer i sjöar som ligger mer än 350 meter över havet, men enstaka förekomster finns upp till 800 meter över havet.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Namn

Namnet mört har ett namn som är osäkert till sin bakgrund, men möjligen kan det isländska ordet 'murti' (liten eller kort) ge en förklaring.

Engelskt namn: Roach

Hot och åtgärder

Mörten tillhör de fiskarter som gynnas i näringsrika vatten, men missgynnas av försurning. Under 1900-talet upphörde rekryteringen i många försurade skogssjöar. En del bestånd dog med tiden ut, medan många andra kunde räddas genom att sjöarna kalkades. 

Maximal ålder och storlek

De största mörtarna i en sjö är oftast honor och 20–30 cm långa, men ibland blir de upp till 40 cm. Trots sin ringa storlek är det inte så ovanligt att mörtar blir 10–20 år gamla och i sällsynta fall kan de bli över 30 år. 

Lek

Mörten leker under varma dagar på våren.

Föda

Den första tiden lever de av djurplankton. När de blir större äter de också insekter, larver, snäckor, kräftdjur och i nödfall växtdelar.

Allmänt

Mörten är silverglänsande och ögonen är röda. I Sverige äter man inte längre mörten, men i andra länder i Östeuropa används den ännu som matfisk. Idag kan man alltjämt köpa konserverad mört i Finland, oftast inlagd i olja eller tomatsås. Här använder vi den som agn vid gäddfiske och som kräftbete.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Publicerad: 2014-02-12

Sidansvarig: Webbredaktionen