Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Makrill (Scomber scombrus)

Makrillen lever i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön och Atlanten. Den förekommer även i Öresund och södra Östersjön på
sommaren.

Makrill. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken äger rum under juni–juli i östra
Skagerrak och norra Kattegatt. Lek sker även i Nordsjön och i Atlanten väster om Brittiska öarna. Leken sker i ytvattnet och ägg och larver är pelagiska (driver i den fria vattenmassan).

Vandringar

Makrillen gör regelbundna lek- och näringsvandringar. Om vintern lever makrillen i Nordsjöns och Atlantens djupare vatten. I april–maj flyttar den i stora stim bland annat in i Skagerrak och Kattegatt för att leka. Efter leken stannar den kvar i dessa vatten men följer födan även in i Östersjön. Under hösten återvänder makrillen ut till djupvattnen i Nordsjön och Atlanten.

Faktablad för Makrill

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
23 januari 2019

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Ålder vid könsmognad

Fisken blir könsmogen vid 3–4 år.

Maximal ålder och storlek

Makrill kan bli 20 år. Den kan bli upp till
60 centimeter och väga tre kilo, även om det är sällsynt.

Biologi

Arten lever pelagiskt (i den fria
vattenmassan) där den söker föda i stim
nära ytan. Den tillhör de snabbaste och mest uthålliga simmarna.

Som vuxen äter makrillen huvudsakligen djurplankton men även små fiskar och juveniler av torsk, sill och skarpsill.

Fiskeregler för makrillfiske

Information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Fångstområde

Fångstområde för makrill. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för makrill.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar