Hitta på sidan

Vad är Mina sidor för yrkesfiskare?

Loggar du in på Mina sidor visas de e-tjänster som du som yrkesfiskare har behörighet att använda. Där finns e-tjänsten Mina sidor för yrkesfiskare där fångstsuppgifter som rapporterats in elektroniskt till myndigheten kan sammanställas.

Behörighet för kustfiskare

Nu har e-tjänsten Mina Sidor för yrkesfiskare kompletterats för er yrkesfiskare som bedriver småskaligt fiske och rapporterar elektroniskt i kustfiskejournal genom EFR. Ni får nu tillgång till en anpassad sammanställning av månadens fiske i e-tjänsten Mina sidor för yrkesfiskare. Förutom fångstrapporteringen finns även uppgifter om:

  • Samfiske
  • Dagar till sjöss
  • Inrapporterade rovdjursskador

Vilka uppgifter visas?

Det som visas under Mina Sidor är den rapportering som skett från fartygen via e-loggboken eller för kustfisket i elektronisk kustfiskejournal genom EFR. Fartyg med demersala fiskemöjligheter kan se sina totala uppgifter samt infiskning av dessa. Uppgifter kan ha justerats av myndigheten efter administrativ kontroll.

Var kommer uppgifterna ifrån?

Inrapporterade fångstuppgifter finns lagrade i våra databaser och om någon uppgift inte visas korrekt på Mina sidor, vänligen kontakta FMC. Exempelvis visas inte resor gjorda i ”Testläge” för e-loggboksförande fartyg i Mina sidor. 

Vem ser vad?

Fiskelicenshavaren kan se alla rapporterade fiskeresor för alla befälhavare på fartyget. En befälhavare som inte är fiskelicenshavare ser enbart sina egna fiskeresor.  

Så här gör du för att logga in

De som rapporterar elektronisk använder befintligt användarnamn och lösenord även för åtkomst till Mina sidor. För att få inloggningsuppgifter krävs att du har en fiskelicens eller fiskar med stöd av en fiskelicens, såsom en befälhavare eller samfiskare. Behöver du hjälp med inloggning eller lösenord kontakta FMC.

Klicka på rubriken Mina sidor som du hittar högst upp på hemsidans högra sida. Klicka på knappen för att logga in och fyll i det användarnamn och lösenord som du fått och klicka sen på Logga in.

Nu visas de e-tjänster du har behörighet att använda, välj Mina sidor för yrkesfiskare. På startsidan finns information och nyheter om e-tjänsten och från menyn överst på sidan väljer du vilka uppgifter du vill se.

Manual Mina sidor för kustfiskare finns här Pdf, 286.8 kB. 


Webbläsare

För bästa användning av e-tjänsten rekommenderar vi att använda webbläsaren Firefox, Crome eller Edge.

Övriga webbläsare kan ha begränsad funktionalitet.

Publicerad: 2013-11-21
Uppdaterad: 2022-04-25
Sidansvarig: Webbredaktion