Vad är Mina sidor?

Mina sidor är dina egna sidor där du som yrkesfiskare ser vad du rapporterat till HaV samt dina uppgifter för ditt särskilda tillstånd för demersala fiskemöjligheter.

Vilka uppgifter visas?

Det som visas under Mina Sidor visar den rapportering som skett från fartygen via e-loggboken eller manuellt via FMC. Uppgifterna kan ändras av oss efter administrativ kontroll. Här visas också uppgifter om fartygets totala demersala fiskemöjligheter samt infiskning av dessa.

FMC 0771-10 15 00
  • 1. anmälningar
  • 2. elektronisk rapportering, e-loggbok
  • 3. information om fiskestopp
  • 4. övriga supportärenden

Var kommer uppgifterna ifrån?

Inrapporterade loggboksuppgifter finns lagrade i våra databaser och om någon uppgift inte visas korrekt på Mina sidor, kontakta FMC. Resor med avresehamn "TESTHAMN" visas inte på Mina sidor. 

Vem ser vad?

Fiskelicenshavare kan se alla rapporterade fiskeresor för alla befälhavare på fartyget. En befälhavare som inte är fiskelicenshavare ser enbart sina egna fiskeresor.  

Så här gör du för att logga in

För att få inloggningsuppgifter krävs att du har en fiskelicens.

För ansökan om inloggningsuppgifter och hjälp med inloggning eller lösenord kontakta FMC.

Manual för inloggning till Mina sidor finns här 

Publicerad: 2013-11-21
Sidansvarig: Webbredaktion