Verksamhets­strategi 2021-2023

Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi ger
övergripande mål för vår verksamhet under treårsperioden 2021-2023.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Den nationella politiken betonar ansvarstagande för framtiden, för Sverige och vår omvärld i enlighet med Agenda 2030. Det innebär att realisera kraftfulla insatser för att nå rena hav, sjöar och vattendrag. Liksom att komma tillrätta med övergödning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, kuster och hav och på det sättet skapa förutsättningar för en blå och biobaserad
cirkulär ekonomi där fisket är en viktig del.

Vår verksamhetsstrategi ger övergripande mål för vår verksamhet under treårsperioden 2020–2023. Målen är baserade på vårt uppdrag och ansvar utifrån myndighetsinstruktionen, andra författningar och politiken.

Verksamhetsstrategin utgör ramen i vår planerings- och uppföljningsprocess. Tillsammans med en årlig verksamhetsplan omsätts strategin i aktiviteter på enhetsnivå - vilkas resultat vi mäter i effekter på miljön och i samhällsnytta och rapporterar till regeringen, allmänheten och globalt.

Publicerad: 2020-11-09
Sidansvarig: Webbredaktion