Verksamhetsstrategi 2021-2023

Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi ger
övergripande mål för vår verksamhet under treårsperioden 2021-2023.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Den nationella politiken betonar ansvarstagande för framtiden,
för Sverige och vår omvärld i enlighet med Agenda 2030. Det
innebär att realisera kraftfulla insatser för att nå rena hav, sjöar och
vattendrag. Liksom att komma tillrätta med övergödning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, kuster och hav
och på det sättet skapa förutsättningar för en blå och biobaserad
cirkulär ekonomi där fisket är en viktig del.

Vår verksamhetsstrategi ger övergripande mål för vår verksamhet under treårsperioden 2020–2023. Målen är baserade på vårt uppdrag och ansvar utifrån myndighetsinstruktionen, andra författningar och politiken.

Verksamhetsstrategin utgör ramen i vår planerings- och
uppföljningsprocess. Tillsammans med en årlig verksamhetsplan
omsätts strategin i aktiviteter på enhetsnivå - vilkas resultat vi
mäter i effekter på miljön och i samhällsnytta och rapporterar till
regeringen, allmänheten och globalt.

Publicerad: 2020-11-09
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information