Verksamhetsstrategi 2018–2020

Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi ger
övergripande mål för vår verksamhet under treårsperioden 2018–2020.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Den nationella politiken betonar ansvarstagande för framtiden, Sverige och vår omvärld. Det innebär att realisera kraftfulla insatser för att nå rena hav, sjöar och vattendrag. Liksom att komma tillrätta med övergödning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, kuster och hav. Flera av FN:s hållbarhetsmål, samt riksdagens antagna generations- och miljökvalitetsmål, pekar på de här behoven.

Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi är baserad på vårt uppdrag och ansvar utifrån myndighetsinstruktionen, andra författningar och politiken.

Verksamhetsstrategin utgör en ram i vår planeringsprocess. Tillsammans med en årlig inriktning för verksamheten omsätter vi den i en verksamhetsplan. Därefter bryter vi ner den till aktiviteter på våra enheter.

Publicerad: 2018-02-02
Sidansvarig: Webbredaktion