Lokal samverkan och medskapande arbetssätt för bättre vatten

Denna rapport redogör för resultat och erfarenheter från de svenska pilotprojekten i Interregprojektet Water Co-Governance som genomfördes 2016-2020. Vattenråden som deltagit som pilotprojekt har arbetat med frågan hur lokalt deltagande och samverkan för att förbättra vattenmiljöerna kan öka.

Sammanfattning

Water Co-Governance är ett EU Interreg-projekt där England, Tyskland, Holland, Danmark och Sverige medverkat från 2016 till 2020. Varje land har arbetat med pilotprojekt för att undersöka hur lokalt deltagande och samverkan för att förbättra vattenmiljöerna kan öka. Rapporten handlar om det svenska arbetet.

Pilotprojekten i Sverige har genomförts av tre vattenråd som själva har definierat problem, utformat visioner och arbetsområden. De har arbetat på olika sätt och med olika frågor. Detta gör att projekten täcker in en stor bredd av områden och arbetssätt. Projektet har innefattat en mängd personer, organisationer, möten, nätverk och delprojekt. Genom detta visar sig återkommande mönster som lyfts fram i rapporten:

 • Det finns ett stort engagemang
 • Frågorna om vatten breddas ofta
 • Det behövs mötesplatser över gränser
 • Vattenråden behöver få stabilare plattformar med större kontinuitet
 • Det finns brist på tid hos deltagare och det finns behov av samordnare
 • Betydelsen av nätverk och kommunikation är tydlig
 • Många resultat bland annat i antal deltagande personer (650 st) och beviljande ansökningar för projekt (6,6 miljoner kronor)
 • Flera åtgärder har genomförts
 • Utbyte av kunskaper ger nya perspektiv
 • Kommuner, myndigheter och regeringen behöver stödja
 • Arbetet är en långsiktig lärandeprocess.
Publicerad: 2020-04-30
Sidansvarig: Webbredaktion