Samverkan och deltagande i vattenråd och vattenförvaltning

Denna rapport handlar om hur deltagande inom vattenförvaltningen breddas till att inkludera intressentgrupper och allmänheten. Rapporten tar också upp samverkansformer mellan olika parter, till exempel mellan länsstyrelser och mellan olika sektorer inom länsstyrelsen.

Omslag till rapport.

Sammanfattning

Rapporten handlar om deltagande i vattenförvaltning, särskilt i vattenråd och kustvattenråd men också, andra former av vattenorganisationer. Den har tagits fram inom ramen för projektet Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems.

Lokalt deltagande är ett krav inom såväl flera EU-direktiv som svensk förvaltning. Det finns flera arbetssätt för att arbeta med lokalt deltagande eller samverkan. Rapporten tar upp exempel på metoder som används ibland annat vattenråd och på länsstyrelser. Arbetet är ofta sektoröverskridande. För att kunna samverka effektivt på lokal nivå behöver deltagande myndigheter arbeta över sektorsgränserna.

Publicerad: 2017-05-16
Uppdaterad: 2019-01-23
Sidansvarig: Webbredaktion