Taggkindskräfta | Faxonius limosus

Taggkindskräfta är en främmande art som är etablerad i vårt närområde. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

 • Latinskt namn: Faxonius limosus
 • Svenskt namn: taggkindskräfta
 • Organism: kräftdjur
 • Livsmiljö: Sötvatten
 • Ursprung: Nordamerika
 • Förekommer i Sverige: Nej
 • Potentiellt invasiv: Ja
 • Första fynd i Europa: Polen, 1890
 • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Artfakta: Om Taggkindskräfta i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion