Sydeuropeisk blåssnäcka | Physella acuta

Sydeuropeisk blåssnäcka är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

  • Latinskt namn: Physella acuta
  • Svenskt namn: sydeuropeisk blåssnäcka
  • Organism: snäckor
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Ursprung: Medelhavet
  • Första fynd i Sverige: 1900-1949
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 3 - potentiell hög risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Sydeuropeisk blåssnäcka i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion