Sumpbäver | Myocastor coypus

Sumpbäver är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

  • Latinskt namn: Myocastor coypus
  • Svenskt namn: sumpbäver
  • Organism: däggdjur
  • Livsmiljö: Sötvatten, Landlevande
  • Förekommer i Sverige: Nej
  • Potentiellt invasiv: Ja
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Artfakta: Om Sumpbäver i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion