Strupsnittsöring | Oncorhynchus clarki

Strupsnittsöring är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

  • Latinskt namn: Oncorhynchus clarki
  • Svenskt namn: strupsnittsöring
  • Organism: fiskar
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Ursprung: Nordamerika
  • Första fynd i Sverige: 1968
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 3 - potentiell hög risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Strupsnittsöring i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion