Storslinga | Myriophyllum aquaticum

Storslinga är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

 • Latinskt namn: Myriophyllum aquaticum
 • Svenskt namn: storslinga
 • Organism: växter
 • Livsmiljö: Sötvatten
 • Ursprung: Syd- och Centralamerika
 • Förekommer i Sverige: Nej
 • Potentiellt invasiv: Ja
 • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Artfakta: Om Storslinga i Artdatabanken
 • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 454.2 kB.
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion