Röd sumpkräfta | Procambarus clarkii

Röd sumpkräfta är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

  • Latinskt namn: Procambarus clarkii
  • Svenskt namn: röd sumpkräfta
  • Organism: kräftdjur
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Förekommer i Sverige: Nej
  • Potentiellt invasiv: Ja
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Röd sumpkräfta i Artdatabanken
  • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 339.1 kB.
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion