Polysiphonia senticulosa

Polysiphonia senticulosa är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

  • Latinskt namn: Polysiphonia senticulosa
  • Organism: rödalger
  • Livsmiljö: Marin
  • Första fynd i Europa: Nederländerna, 1993
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Polysiphonia senticulosa i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion