Pleurosira laevis f. polymorpha

Pleurosira laevis f. polymorpha är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

  • Latinskt namn: Pleurosira laevis f. polymorpha
  • Organism: kiselalger, plankton
  • Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten, Marin
  • Ursprung: oklart (kryptogen art)
  • Första fynd i Sverige: 1990
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Pleurosira laevis f. polymorpha i Artdatabanken
  • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 161.5 kB.
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion