Paratenuisentis ambiguus

Paratenuisentis ambiguus är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

  • Latinskt namn: Paratenuisentis ambiguus
  • Organism: hakmaskar
  • Livsmiljö: Sötvatten, Marin
  • Första fynd i Europa: Tyskland, 1986
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Paratenuisentis ambiguus i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion