Paranais frici

Paranais frici är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

  • Latinskt namn: Paranais frici
  • Organism: ringmaskar
  • Livsmiljö: Brackvatten
  • Ursprung: Ev pontokaspiska området
  • Första fynd i Sverige: 1998
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Paranais frici i Artdatabanken
  • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 100.8 kB.
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion