Nyzeeländsk plattmask | Arthurdendyus triangulatus

Nyzeeländsk plattmask är en främmande art. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

  • Latinskt namn: Arthurdendyus triangulatus
  • Svenskt namn: nyzeeländsk plattmask
  • Organism: plattmaskar
  • Livsmiljö: Landlevande
  • Förekommer i Sverige: nej
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
  • Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
  • Artfakta: Om Nyzeeländsk plattmask i Artdatabanken
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion